International Paint Service Sp. z o.o.


Surface: 1250,0 m2


Object type: budowa hali produkcyjnej


Place: Szczecin