Nadzory Inwestorskie:

 budowa farmy wiatrowej Kukinia I.

 budowa obwodnicy miasta Stargard Szczeciński.

 budowa stacji diagnostyczno-serwisowej DAF wara z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 31 i drogi gminnej w Radziszewie.

 budowa zakładu produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych LM Glasfiber w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

budowa farmy wiatrowej Kukinia II.

 budowa drogi pożarowej przy budynku Wyższej Szkoły Morskiej.

 budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn.

budowa placu składowego śmigieł dla LM Glasfiber w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

 budowa centrum logistycznego „Agatrans” w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

 remont nawierzchni placu przy budynku Domu Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Świnoujściu.

 budowa hal produkcyjnych i budynku administracyjnego KUNSTSTOFF TECHNIK SZCZECIN.

 budowa drogi dojazdowej przy cieku „Bystry Rów”.

-budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Smoczej.

 

Projekty budowlane

rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  - KONECKE SP. Z O.O.

budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą - ARPACK POLSKA SP Z O.O.

rozbudowa zakładu produkcyjnego - MONTEL SP. Z O.O.

budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - DOLMANS Sp. z o.o.

budowa zakładu produkcyjnego z wydzieloną częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą - GURI VITAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną - M.B.B. LOGISTICS SP. ZO.O.

budowa centrum logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - M.B.B. LOGISTICS SP. ZO.O.

budowa dróg dojazdowych i placów manewrowych przy budynku produkcyjno-magazynowym Młyn Julia - MŁYN JULIA Spółka z o.o.

budowa zjazdu i placów manewrowych przy budynku stacji paliw w m. Świecko - MENPOL ANDRZEJ MENCEL SP. KOMANDYTOWA.

przebudowa ulicy Polnej w m. Osiecznica - FIRMA HANDLOWA „ERPAS" JACEK BARANOWSKI.

budowa stacji paliw w miejscowości Osiecznica - FIRMA HANDLOWA „ERPAS" JACEK BARANOWSKI.

budowa 10 budynków letniskowych przeznaczonych na potrzeby agroturystyki oraz drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zenon Maśluk.

budowa dróg manewrowych, parkingów i chodników - BORYSZEW OBERFLÄCHENTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH.

Budowa dróg manewrowych i parkingów przy projektowanej przetwórni ryb - ZENON MAŚLUK Gospodarstwo Rolno-Rybackie.

rozbudowa istniejącego placu manewrowego oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Poleskiej - TEKRA SP. Z O.O.

budowa wolnostojącego budynku o funkcjach handlowo-usługowej, magazynowej i gastronomicznej z zapleczem socjalnym wraz z pylonem reklamowym oraz infrastrukturą towarzyszącą - MARK SETTGAST - TR MARK SETTGAST.

budynek biurowo-socjalny z pomieszczeniami warsztatowymi i garażami, drogi i place manewrowe - GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.

budowa budynku mieszkalno-usługowego (funkcja handlowo-pensjonatowa) w Zieleńcu - Dorota i Wojciech Zaczyk.

hala produkcyjno-magazynowo-biurowa wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - M.J.M. MODZELIK s.c.

rozbudowa zakładu produkcji łopat dla elektrowni wiatrowych - LM Wind Power Blades Poland Sp. z o. o.

przebudowy skrzyżowań drogowych w rejonie Goleniowa- LM Wind Power Blades Poland Sp. z o. o.

budynek handlu, parking wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej – „KANN” Spółka Cywilna.

budynek biurowo-socjalny  z przebudową części hali mag.-prod.-adm. wraz z infrastrukturą techniczną - BKF Myjnie samochodowe Sp. z o.o.

budowa dróg, parkingów i palców manewrowych na terenie zakładu odzysku gumy - P&P INVESTMENT Sp.z o.o., Sp.K.

elewator, wiata, estakada, urządzenia zasypowe - ZAKŁADY TŁUSZCZOWE W BODACZOWIE Sp. z o.o.

budynek magazynowy z części produkcyjną i biurowo-socjalną – AGATRANS "MULTIPROJEKT"SP.Z O.O.

rozbudowy zakładu  "CROWN Packaging  Polska Sp. z o. o."  wraz z infrastrukturą techniczną - CROWN PACKAGING POLSKA Sp. z o.o.

rozbudowa przetwórni ryb „SEAMOR” - „SEAMOR” SP. Z O.O.

hala produkcyjno-magazynowa z pomieszczeniami socjalno-biurowymi - HKL DEKORACJA OKIEN SP. Z O.O.

przebudowa i rozbudowa przetwórni ryb KAPITAN NAVI - P.P.KAPITAN NAVI.

magazyn na zboża i śruty do 15000 Mg z infrastrukturą techniczną - ELEWARR Sp. z o.o.

restauracja McDONALD`S - McDONALD`S POLSKA Sp. z o.o.

budynek trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z usługami handlu i gastronomii w parterze - Master House Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

budowa hali magazynowej z częścią biurowo – socjalną - ALEX Sp. Jawna.

budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie placów manewrowych na terenie zakładu produkcji elementów  z tworzyw sztucznych - JUPITER GROUP POLSKA Sp. z o.o.

budynek handlu hurtowego wraz z  częścią socjalno-biurową - ALFA FRUIT sp. z o.o.

budowa farmy wiatrowej KUKINIA I - AWK Sp. z o.o.

budowa dróg wewnętrznych dla farmy wiatrowej Megawatt  Naćmierz - Megawatt Naćmierz Sp. z o.o.

budowa farmy wiatrowej KUKINIA II - AWK Sp. z o.o.

budowa zadaszonego składowiska materiałów sypkich - etap II - 5 boksów, waga, zadaszenia, drogi wraz z niezbędną infrastrukturą - „ANDREAS” spółka z o.o.

rozbudowa zaplecza przeładunkowo-magazynowego związana z budową zadaszonego składowiska materiałów sypkich-6 boksów, dwóch wag samochodowych, placów składowych oraz dróg wewnętrznych i niezbędnej infrastruktury - Gryf Stevedoring Sp. z o.o.

budowa zbrojarni firmy Tom2 przy ulicy Pomorskiej 112 wraz z wszystkimi sieciami podziemnymi - GRUPA TOM.

stacja elektroenergetyczna GPO FW Kołobrzeg - FW Kołobrzeg Sp. z o.o.

polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w lesie arkońskim  w Szczecinie - Gmina Miasto Szczecin.

przebudowy istniejącego ciągu pieszego przy ulicy H. Pobożnego w Szczecinie - Akademia Morska w Szczecinie.

rozbudowa zakładu Abena Polska sp. z o.o. - ABENA POLSKA SP.Z O.O.

projekt budowlany zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - SGI spółka akcyjna.

przebudowa ul .9 Maja w Szczecinie - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

przebudowa drogi powiatowej Kusin - Czaplin Mały - PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o.