Projekty budowlane

rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  – KONECKE SP. Z O.O.

budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą – ARPACK POLSKA SP Z O.O.

rozbudowa zakładu produkcyjnego – MONTEL SP. Z O.O.

budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – DOLMANS Sp. z o.o.

budowa zakładu produkcyjnego z wydzieloną częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – GURI VITAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną – M.B.B. LOGISTICS SP. ZO.O.

budowa centrum logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – M.B.B. LOGISTICS SP. ZO.O.

budowa dróg dojazdowych i placów manewrowych przy budynku produkcyjno-magazynowym Młyn Julia – MŁYN JULIA Spółka z o.o.

budowa zjazdu i placów manewrowych przy budynku stacji paliw w m. Świecko – MENPOL ANDRZEJ MENCEL SP. KOMANDYTOWA.

przebudowa ulicy Polnej w m. Osiecznica – FIRMA HANDLOWA „ERPAS” JACEK BARANOWSKI.

budowa stacji paliw w miejscowości Osiecznica – FIRMA HANDLOWA „ERPAS” JACEK BARANOWSKI.

budowa 10 budynków letniskowych przeznaczonych na potrzeby agroturystyki oraz drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Zenon Maśluk.

budowa dróg manewrowych, parkingów i chodników – BORYSZEW OBERFLÄCHENTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH.

Budowa dróg manewrowych i parkingów przy projektowanej przetwórni ryb – ZENON MAŚLUK Gospodarstwo Rolno-Rybackie.

rozbudowa istniejącego placu manewrowego oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Poleskiej – TEKRA SP. Z O.O.

budowa wolnostojącego budynku o funkcjach handlowo-usługowej, magazynowej i gastronomicznej z zapleczem socjalnym wraz z pylonem reklamowym oraz infrastrukturą towarzyszącą – MARK SETTGAST – TR MARK SETTGAST.

budynek biurowo-socjalny z pomieszczeniami warsztatowymi i garażami, drogi i place manewrowe – GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.

budowa budynku mieszkalno-usługowego (funkcja handlowo-pensjonatowa) w Zieleńcu – Dorota i Wojciech Zaczyk.

hala produkcyjno-magazynowo-biurowa wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – M.J.M. MODZELIK s.c.

rozbudowa zakładu produkcji łopat dla elektrowni wiatrowych – LM Wind Power Blades Poland Sp. z o. o.

przebudowy skrzyżowań drogowych w rejonie Goleniowa- LM Wind Power Blades Poland Sp. z o. o.

budynek handlu, parking wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej – „KANN” Spółka Cywilna.

budynek biurowo-socjalny  z przebudową części hali mag.-prod.-adm. wraz z infrastrukturą techniczną – BKF Myjnie samochodowe Sp. z o.o.

budowa dróg, parkingów i palców manewrowych na terenie zakładu odzysku gumy – P&P INVESTMENT Sp.z o.o., Sp.K.

elewator, wiata, estakada, urządzenia zasypowe – ZAKŁADY TŁUSZCZOWE W BODACZOWIE Sp. z o.o.

budynek magazynowy z części produkcyjną i biurowo-socjalną – AGATRANS „MULTIPROJEKT”SP.Z O.O.

rozbudowy zakładu  „CROWN Packaging  Polska Sp. z o. o.”  wraz z infrastrukturą techniczną – CROWN PACKAGING POLSKA Sp. z o.o.

rozbudowa przetwórni ryb „SEAMOR” – „SEAMOR” SP. Z O.O.

hala produkcyjno-magazynowa z pomieszczeniami socjalno-biurowymi – HKL DEKORACJA OKIEN SP. Z O.O.

przebudowa i rozbudowa przetwórni ryb KAPITAN NAVI – P.P.KAPITAN NAVI.

magazyn na zboża i śruty do 15000 Mg z infrastrukturą techniczną – ELEWARR Sp. z o.o.

restauracja McDONALD`S – McDONALD`S POLSKA Sp. z o.o.

budynek trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z usługami handlu i gastronomii w parterze – Master House Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

budowa hali magazynowej z częścią biurowo – socjalną – ALEX Sp. Jawna.

budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie placów manewrowych na terenie zakładu produkcji elementów  z tworzyw sztucznych – JUPITER GROUP POLSKA Sp. z o.o.

budynek handlu hurtowego wraz z  częścią socjalno-biurową – ALFA FRUIT sp. z o.o.

budowa farmy wiatrowej KUKINIA I – AWK Sp. z o.o.

budowa dróg wewnętrznych dla farmy wiatrowej Megawatt  Naćmierz – Megawatt Naćmierz Sp. z o.o.

budowa farmy wiatrowej KUKINIA II – AWK Sp. z o.o.

budowa zadaszonego składowiska materiałów sypkich – etap II – 5 boksów, waga, zadaszenia, drogi wraz z niezbędną infrastrukturą – „ANDREAS” spółka z o.o.

rozbudowa zaplecza przeładunkowo-magazynowego związana z budową zadaszonego składowiska materiałów sypkich-6 boksów, dwóch wag samochodowych, placów składowych oraz dróg wewnętrznych i niezbędnej infrastruktury – Gryf Stevedoring Sp. z o.o.

budowa zbrojarni firmy Tom2 przy ulicy Pomorskiej 112 wraz z wszystkimi sieciami podziemnymi – GRUPA TOM.

stacja elektroenergetyczna GPO FW Kołobrzeg – FW Kołobrzeg Sp. z o.o.

polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w lesie arkońskim  w Szczecinie – Gmina Miasto Szczecin.

przebudowy istniejącego ciągu pieszego przy ulicy H. Pobożnego w Szczecinie – Akademia Morska w Szczecinie.

rozbudowa zakładu Abena Polska sp. z o.o. – ABENA POLSKA SP.Z O.O.

projekt budowlany zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – SGI spółka akcyjna.

przebudowa ul .9 Maja w Szczecinie – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

przebudowa drogi powiatowej Kusin – Czaplin Mały – PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o.