Grupa Azoty Police Serwis spółka z o.o.


Typ obiektu: Zagospodarowanie terenu wraz z branżą elektryczną i sanitarną w ramach realizacji inwestycji Instalacji Odsiarczania Spalin.


Rok inwestycji: 2017


Miejsce: GRUPY AZOTY Zakłady Chemiczne „POLICE”


 tlo2