POLIMEX MOSTOSTAL


Typ obiektu: Budowa drogi dojazdowej do „Farmy Wiatrowej Kamionka”


Powierzchnia: 3500 m2


Rok inwestycji: 2013


 Miejsce: Kamionka

 tlo2